Kontaktujte nás: +420 724 125 601 | klang@romannayoga.eu
cz au

Jóga a Tibetské mísy

Yoga und Klangschalen

Září 2023

Srdečně zdravím všechny jogínky a jogíny z Kobylí, Vrbice a Čejkovic. Trochu déle mi trvalo než jsem se definitivně rozhodla, že bohužel nebude možné pokračovat v lekcích jógy. Velmi mne to mrzí, ale dopravní situace mezi mým nynějším bydlištěm a všemi obcemi bohužel není snadná a vzdálenost mi již neumožňuje v dalších lekcích po odstěhování z Vrbice pokračovat i nadále. Všem, kteří se mnou vydrželi až do konce v květnu, velmi děkuji za vytrvalost a přeji i nadále mnoho spokojennosti, krásné chvíle v životě, pohodu a radost i z každého drobného okamžiku života. Nedejte se ničím ani nikým rozhodit, těšte se z každé maličkosti a alespoň občas se hýbejte, cvičte a třeba i trochu meditujte, když si v klidu sednete a budete jen tak chvíli sami pro sebe dýchat a soustředit se na sebe a svůj dech.

Přeji vám všem krásné dny.
Namasté
RomAnnaYoga

Duben 2023

Na rok 2023 jsem si naplánovala velmi ambiciozní plán školení a dalšího vzdělávání v oblasti jógy. O kursu meditací a zdravotní jógy jsem psala již níže. Nakonec se mi podařilo na konci března úspěšně absolvovat i ten pro letošní rok poslední naplánovaný kurs o čakrách - energetických centrech a stát se tímto trenérkou v této velmi zajímavé oblasti. I tento kurs jsem absolvovala ve Vídni v jedné z nejvýznamějších jogínských škol a centru pro výcvik trenérů a dalšího vzdělávání.

Březen 2023

S radostí v srdci mohu oznámit, že se mi podařilo dokončit další vzdělávání v oboru jógy. V únoru a březnu jsem absolvovala kurs Čakra-jógy a v průběhu tří prodloužených víkendů kurs Zdravotní jógy ve dvou jogových studiích ve Vídni. Oba kursy mi již nyní pomáhají v sestavování lekcí pro naše hodiny ásánové praxe. Především pak absolutorium zdravotní jógy, což je první krok k jógové terapii, mi otevřel mnohá, až do nynějška, uzavřená okénka do fyzioterapie a jógového zdravotního přístupu.

Leden 2023

Nádi šodhana - dechová technika pránájámy neboli střídavý dech

Střídavé dýchání nosními dírkami, při které se prsty pravé ruky používají jako nástroje pro řízení dechu jednou nebo druhou nosní dírkou.

Při nádi šodhana se vychází ze skutečnosti, že vitální pozitivní proud prány vstupuje s nádechem do súrja nádí nervu končícího v pravé nosní dírce a negativ proud prány opouští tělo nervovým zakončením v levé nosní dírce čandra nádí. Vyvážení pozitivních (slunečních) a negativních (měsíčních) pránických toků je smyslem střídavého dechu nosními dírkami. Zároveň dochází k harmonizaci pravé a levé mozkové hemisféry. Vede k očistě energetických drah. Z pohledu Ajurvédy harmonizuje mužskou a ženskou energii a všechny tři dóši.

Pro řízení dechu v nádi šodhana je nutné použít višnu neboli prána mudru. Ukazováček a prostředníček položíme doprostřed obočí na kořen nosu, palec a prsteníček s malíčkem pak slouží k uzavírání a otevírání pravé a/nebo levé nosní dírky. Tuto mudru je třeba používat celou dobu při praxi nádí šodhana. Začínáme nádech levou a výdech pravou dírkou, pravá je přitom uzavřena palcem. Výdech je pak po uvolnění pravé a uzavření levé prsteníkem nebo malíčkem, pravou nosní dírkou. Nosní dírky s uzávěrou a nebo uvolněním pak střídáme. Nejlépe provádět denně 10-15x, min. 5 min, od 10-15 min praxe začínáme pociťovat účinky této očistné a harmonizační dechové techniky.

Harmonizuje sympatický a parasympatický nervový systém, pravou a levou mozkovou hemisféru, odstraňuje toxické látky z těla, pomáhá harmonizovat produkci hormonů v těle, očišťuje energetické nádí a meridiány.

Nádí šodhana je dále možné praktikovat poměru 4:2:4:2 nebo 6:3:6:3, 8:4:8:4 nádech/zádrž/výdech/zádrž. Praktikovat je možné i formou zrychlování nebo naopak zpomalování dechu vždy po jednotlivých poměrech (4:2:4:2 poté 6:3:6:3 poté 8:4:8:4) a pak zase naopak ve stejných poměrech dech opět zpomalovat.

Existují i další verze nádi šodhana:

- nádí šodhana vč. vilóma pránájáma

- nádí šodhana vč. zádrží (antara kumbhaka a bahya kumbhaka, při současném použití džalandhára a múla bandha

- nádí šodhana s kapalabhati dechovou technikou, začínáme pravou nosní dírkou, nádech do půli plic, použití múla bandha, poté kapalabhátí dech 1-5 min dle možností a zkušeností. Poté výdech pravou nosní dírkou se zádrží po nádechu a několik nádechů a výdechů oběma nosními dírkami s použitím udždžají dechu. Po ukončení celého cyklu to samé levou nosní dírkou.

     

Prosinec 2022

V prosinci 2022 se mi podařiko ve Vídni absolvovat kurs meditací. Od té doby jsem nejen rozšířila svou vlastní meditační praxi, ale především své znalosti z této pro mne velmi zajímavé oblasti. Pravidelná meditace ať již formou joga nidry - jógového spánku nebo transcendentální meditace za pomoci manter či meditace v chůzi tak patří k mé běžné meditační praxi. Zklidnění celého organismu a větší pocit pohody a radosti ze života jsou jen malé dopady do všedního života, které pravidelná meditace přináší.

Listopad 2022

Od 23.11. je otevřená nová lekce jógy v Čejkovicích v tělocvičně základní školy, vždy od 18,00 h každou středu.  

  

Bhrámári pránájáma

Jednou z dechových technik, kerým se budeme věnovat je BHRÁMÁRI DECH. Jedná se relativně jednoduchou techniku avšak s rozsáhlými účinky. Dech se praktikuje v sedě buď se zkříženýma nohama nebo na kolenou nebo prostě tak jak je to pohodlné, ale pozor na rovná záda a páteř. Položíme si palce jemně na uši, ostatní prsty na tvář s tím, že ukazováčky jemně tlačí na oči. Oči jsou zavřené a plně se soustředíme na svůj dech, nádech a výdech. Následuje hluboký nádech nosem a při výdechu vyslovujeme přes zavřená ústa písmeno M, ale vydechujeme nosem. Vznikají tak jemné vibrace v hrudníku. Hlava může být velmi lehce předkloněna. Pozor lokty zůstávají ve výši ramen, neprohýbáme se ani se příliš nenakláníme dopředu.

A jaké jsou účinky této jednoduché techniky, která svým zvukem připomíná bzučení čmeláka a proto se tak někdy také i nazývá:

- pomáhá zbavení pocitů vnitřního napětí a tenze

- harmonizuje parasympatický a sympatický nervový systém

- uvolňuje emocionální napětí

- zklidňuje zaneprázděnou nebo nervózní mysl

- pománá při stresu a úzkosti

- snižuje krevní tlak při pravidelném praktikování

- stimuluje oblast hrtanu a štítnou žlázu

- rozptyluje naštvanost

Provádíme pravidelně 7-17 x na jedno sezení.

Přeji vám příjemné bzučení.

Říjen 2022

Příprava na první lekci jógy po letní přestávce:

Červen - srpen 2022

Vážení a milí přikládám několik málo fotek z mého tříměsíčního pobytu a práce na horské boudě Karl-Ludwig-Haus 1.804 m.n.m. v pohoří Raxalpe kousek na jih od Vídně. Vskutku zajímavá zkušenost. Po této práci v gastronomii budu chtít už vždy být "host" a skládám virtuální poklonu všem, kteří tuto práci dělají nejen jako letní brigádu, ale týdny, měsíxe a roky! Za dobu mé práce jsem nastoupala 12 km nahoru a 12 km zas dolů a našlapala jen abych se dostala na pracoviště víc jak 120 km (tím, jak jsem vždy scházela do údolů a opět po volnu vylézala nahoru a na horu), myslím, že mám do hor nyní skvělou kondici :-))).

   

      

Duben 2022

Jaro je již snad skutečně tady, rehkové již také dorazili z jihu, třešně začínají kvést a vůbec se příroda konečně rychle probouzí. Pro mnohé z nás může být čas na jarní očistu. Očistu těla, duše i našich smyslů. Masáž tibetskými mísami může pomoci pro očistu těla, ale i našich smyslů. K čemu nám může pomoci, co nabízí:

  • Jemná a příjemná masáž vnitřních orgánů a částí těla umožňuje harmonizaci celého organismu od jednotlivých buněk až po celé tělo,

  • Uvolnění napětí v jednotlivých orgánech nebo částech těla, např. kloubech nebo zádech

  • Podpora vnímání našeho těla, což může pomoci mimo jiné i při cvičení tělesných pozic v průběhu jógy, kdy lépe vnímáme co nám naše tělo naznačuje

  • Posílení tělesných vitálních sil a energie,

  • Podpora pozitivního myšlení při práci se stresem a vyhořením,

  • Posílení sebevědomí,

  • Posílení pozitivního přístup k životu a celkového pozitivního pocitu ze života

Březen 2022

Dechová cvičení - pránájáma

Ti, kteří chodíte pravidelně na moje lekce víte, že považuji dech a dechová cvičení v józe za velmi důležité. To, že se při jógovém cvičení, třeba právě na začátku lekce, soustředíme na svůj dech, nám nejen umožňuje zklidnit svou mysl po náročném dni a lépe se tak soustředit na svoje tělo po celou hodinu, ale také nám aktivní a vědomé dýchání do břicha, hrudníku a nejvyšších částí plic podklíčními kostmi může dlouhodobě pomoci zvýšit kapacitu plic. Tím, že v průběhu dechových cvičení - neboli pránájámy - začínáme pomalu řídit tok svého dechu - nádech, výdech a později i krátké zádrže dechu - podporujeme tok naší životní energie „prány“ v těle. Dech a pránájáma pomáhá samozřejmě okysličovat organismus, všechny části těla včetně mozku a nervové soustavy.

Pomáhá harmonizovat náš vegetativní nervový systém složený ze sympatiku (sympatický nervový systém) a parasympatiku (parasympatický nervový systém). Sympatikus je zodpovědný za boj, útěk, rychlou reakci našeho organismu a naopak parasympatikus za zklidnění, relaxaci a uvolnění. Správně by oba nervové systémy měly být v rovnováze, nicméně v našem hektickém světě a každodením stresu tomu tak není. Celá řada dechových technik pomáhá vyrovnání těchto dvou systémů. Dechovými technikami pomáháme stimulovat i kontrolovat tok prány v těle.

Nicméně, které části našeho těla se podílejí na tom, že můžeme dýchat? Jsou to samozřejmě plíce, bránice a svaly hlubokého stabilizačního systému těla - břišní svaly jako příčný sval břišní, hluboké svaly zádové, vzpřimovače páteře a svaly dna pánevního. Nejen samotnými dechovými technikami, ale právě i cvičením tělesných pozic můžeme podporovat, posilovat, stimulovat a rozvíjet všechny tyto důležité části. Je však nutné ásány cvičit správně a pravidelně. Tomu se i nadále budeme věnovat v dalších hodinách našeho pravidelného cvičení.

           

Únor 2022

Pozice mrtvoly/šavásana
Ačkoli název pozice by nám mohl být možná trochu nemilý nebo nepříjemný, jedná se v józe o velmi důležitou součást pravidelné praxe. Vy, kteří pravidelně navštěvujete moje lekce jógy již víte, že na konci každé hodiny několik minut ležíme v této pozici a snažíme se společně uvolnit a relaxovat. Jak nejlépe ležet v poloze mrtvoly? Lehněte si na záda, paže mírně od těla vždy dlaněmi vzhůru, aby vaše životní energie neboli prána mohla volně proudit, nohy mírně roztažené, nejlépe když pata každé nohy bude směřovat do rohu podložky. Hlava rovně s hrudíkem, neměla by být zakloněná, krční páteř v prodloužení hrudní páteře. Nechte chodidla a špičky nohou spadnou ven. Na začátku třikrát nádech nosem a hluboký dlouhý výdech ústy. S každým nádechem a výdechem se dostáváte blíže k uvolnění a relaxaci. Poloha by pro vás měla být příjemná a uvolňující. Poté můžete začít s vědomým uvolňováním všech vašich částí těla od končetin, přes paže, hlavu, záda a hruď. Buďte stále tady a teď a nedovolte myšlenkám unikat mimo podložku. Zkuste ve své mysli kontrolovat vaše tělo, zda zůstává uvolněné a bez napětí. Soustřeďte se případně na váš dech a sledujte tok svého dechu vaším tělem.
Bez tohoto uvolnění neodcházejte nebo neukončujte svou jógovou praxi.
Zkuste relaxovat nejméně 5-7 min nebo alespoň 3 min.
Pokud vás trápí bolest beder, podložte si je třeba stočenou dekou, aby byla zcela podepřená a kolena nechte mírně pokrčená s chodidly dovnitř a na zemi. Přeji vám mnoho úspěchů a uvolnění.

Leden 2022:

Baddha konasana
Pozice motýla: (trochu teorie k ásáně, kterou cvičíme poměrně často)
je pozice v sedě, nohy rozkročené a ohnuté chodidly k sobě přitažené k tělu, stehna do stran, ruce drží chodidla nebo palce u nohou, vzpřímený sed, hlava, páteř, a pánev v jedné rovině. Nohy v kolenou mohou být rozevírány jako kniha, pohyb připomínající pohyb křídel motýla. Vzpřímený sed jako u sedu se zkříženýma nohama, hlava, páteř a pánev v jedné rovině. Ramena nad kyčlemi. Kolena co nejníže.
Hlavní účinek protažení horní strany stehen včetně slabin a třísel.
Paže: pokud ruce drží chodidla nebo palce u nohou, pak jsou aktivní ramenní svaly m. biceps brachii (dvojhlavý sval pažní), m. brachialis (hluboký sval pažní). M. rectus abdominis (přímý břišní sval) je mírně napnutý a aktivovaný.
Stehna, kyčle a hýždě: protažené m. psoas major a m. iliacus (svaly kyčelního kloubu), m. sartorius (krejčovský sval), adductor magnus, adductor longus, rectus femoris, vastus medialis (přitahovač velký, dlouhý, přímý sval stehenní, čtyřhlavý sval stehenní)
Holeň a lýtka: napnutý tibialis anterior (přední sval holenní), aktivní svaly prstů na noze.
Protažení třísel, slabin, stehen a holení. Otevření kyčlí, umožňuje zvýšení flexibility a pevnosti kotníků pro budoucí balanční pozice.
Může uvolňovat napětí, popř. bolesti v pánvi.
Verze s předklonem pak umožňuje masáž spodní části břicha a vnitřních orgánů.
Při ásáně nutné dbát na pocit při protažení - bolest v kyčlích, kolenech nebo pánvi není vítaná a nesmí být překročená, jinak hrozí poškození. Rozevření pánve a nohou musí být postupné a pomalé.
Pozor na vzpřímený sed a protažení a zapojení zádového svalstva. Záda se nesmí prohýbat nebo ohýbat.
Stupeň roztažení nohou a otevření pánve velmi individuální, není podstatné položit kolena na zem. V případě nutnosti kolena podložit.

-----------------------------------------------------------------

Milí jogíni, víte, že jóga byla v roce 2016 a to 1.12. zařazena do kulturního nemateriálního dědictví Světa a patří tak do seznamu památek UNESCO? Já jsem to až do nedávna nevěděla.
------------------------------------------------------------------
Apanasana, pozice kolena k hrudi
Základní pozice v lehu na zádech, kolena obou nohou jsou přitlačena k břichu, pomocí rukou uložených na kolenech. Důležité je postavení hlavy a beder, které musí být v jedné rovině s páteří, bedra se v žádném případě neprohýbají.
Zapojení m. biceps brachii (dvojhlavý sval pažní), m. triceps brachii (trojhlavý sval pažní) a m. deltoideus (sval deltový) na pažích, protažení svalů na zadní straně stehna a stažení svalů na přední straně stehen.
Aktivní účast břišních a kyčelních přitahovacích svalů v případě přitažení kolen bez větší pomoci paží.
Jedná se o důležitou pozici pro terapeutické účely, možné propojit pohyb s dechem, pomáhá stlačení a tím pádem i masáži vnitřních orgánů v břišní dutině, může pomoci při trávících potížích tak jako při potížích s větry a stolicí.
Získání většího bráničního prostoru pro dech a uvolnění dolní části páteře.
Je možné tuto polohu použít i v závěru hodiny pro uvolnění beder kýváním zleva doprava nebo vpřed a vzad. Je to tedy i uvolňovací poloha. Pozor na prohýbání beder, hlava, páteř a bedra pokud možno v jedné rovině, šíje též neprohnutá, ale rovně na podložce.

--------------------------------------------------------

Prosinec 2021:

Milí příznivci jógy, přeji vám všem upřímně a srdečně krásné, klidné a radostné prožití svátečních dnů v kruhu svých blízkých přátel a rodiny. Prožijte tyto vzácné dny v radosti, pohodě a s láskou v srdci. Do nového roku vám přeji mnoho úspěchů ve všem čeho budete chtít dosáhnout a ve splnění všech vašich cílů. Především však zůstaňte zdrávi, skvěle a výborně naladěni s pozitivním vnímáním světa. Mějte hodně energie a sil!
Namasté RomAnnaYoga
-------------------------------------------------------

Hatha jóga nás učí mimo jiné pracovat s naším fyzickým tělem, naslouchat mu, cítit jej, udržovat naše tělo zdravé, pružné a čisté. Pokud je naše fyzické tělo v dobrém stavu, pak se i ostatní stránky naší osobnosti mohou rozvíjet, můžeme se na naší pouti životem posouvat dál v pohodě, klidu a radosti. Možná si někteří z vás ještě vzpomenou na heslo Tyrše - „ ve zdravém těle, zdravý duch“. Proto když se staráme o své tělo například i ve formě jógových pozic, ale i kvalitního a střídmého jídla, pak se můžeme intenzivněji věnovat i jiným rozměrům našeho já, naší osobnosti. Našemu mentálnímu a spirituálnímu já.

Moje práce s tibetskými mísami mi ukázala a naučila mne, že propojení jógy a tibetských mís nám může výrazně napomoci lépe vnímat naše tělo a naslouchat mu. Ve shonu každodenních a všedních starostí zapomínáme svému tělu věnovat pozornost a často nejsme schopni rozpoznat co nám naznačuje a říká svým způsobem.

 

-----------------------------------------------------        

Pozice hole/dandasana
Víte proč se hodně zaměřuji na vzpřímený sed (pozice v sedě, nohy natažené před tělem, trup vzpřímený) - pozici hole neboli v sanskrtu dandasana?
Umožňuje lepší vnímání správného postoje a to i v sedě, posiluje svaly podél páteře a na vnitřních stranách stehen a lýtek.Posiluje svaly na břichu, podporuje natažení kolen. Pomáhá zklidňovat myšlenky a naslouchat sám sobě.
Jedná se o základní pozici, ze které je možné vstupovat do dalších ásan.
Pozice umožňuje lepší vnímání správného postoje a to i v sedě, posiluje svaly podél páteře a na vnitřních stranách stehen a lýtek.Posiluje svaly na břichu,podporuje natažení kolen. Pomáhá zklidňovat myšlenky a naslouchat sám sobě.
         
Správné provedení:
Nohy jsou propnuté v sedě, hýždě od sebe, sed na sedacích kostech, ruce podél těla, položené vedle kyčlí na dlaních, lopatky přitažené k sobě, ramena od uší, hlava v horizontální poloze, sed vzpřímený. Jedná se o symetrickou polohu v sedě.
Protažený natahovač páteře, dorzální ohyb zápěstí, lokty pokud je to možné natažené. Nohy napnuté. Protažené harmstringy na zadní straně stehen a hluboká hlava svalu lýtkového. Natažený trojhlavý sval pažní. Kyčelní sval umožňuje protažení kyčlí. Protažený kolenní kloub.Zapojené břišní svaly a svaly pánevního dna.

--------------------------------------------------------------------

Od 3.12. je možné shlédnout všechna nahraná videa na stránce Jóga/Video jóga. Zde budu do budoucna ukládat i všechna videa pro vaše případné cvičení v domácím prostředí.

Listopad 2021

Tento článek bude zveřejněn ve Vrbeckém zpravodaji v posledním čísle roku 2021:

I na Vrbici cvičíme jógu!

Mnozí pravděpodobně tuší nebo možná ví, že jóga není jen o pozicích neboli ásanách, ale je to především dlouhodobá cesta směrem k vnitřnímu zklidnění, ovládnutí našich smyslů, uvědomění si našeho já. Je to cesta pevných morálních a etických zásad každého kdo se jógou zabývá hlouběji, je to hledání vnitřní rovnováhy, je to způsob života jak integrovat svoji povahu a všechny složky života, tak, abychom byli schopni fungovat v harmonii jeden s druhým.
Ásany neboli tělesné pozice jsou jednou ze základních složek jógové cesty (celkem je jich osm). Jsou pomocnými nástroji k ovládnutí naší mysli, těla, dechu a emocí. A mimo jiné nám mohou výrazně pomoci v prevenci nemocí, zlepšení celkového stavu našeho pohybového aparátu, myšlení, podpořit krevní oběh, zlepšit dýchání a stav celého organismu. Prostě se po pravidelném cvičení ásan bude cítit lépe a to i kdyby jste měli zůstat pouze a jedině u této části jógy.
Možná právě hlavně tyto důvody přivedly u nás na Vrbici mnoho zájemců o cvičení jógy v letošním roce k pravidelnému týdennímu cvičení v kulturním domě. Začali jsem sice již na začátku června, pak ale následovala letní pauza a k pravidelnému cvičení jsem se vrátili opět v říjnu a budeme pokračovat dál. Cvičíme pravidelně každé pondělí vždy večer. Učíme se jednotlivé lehké tělesné pozice (ásany) podle systému Hathajógy, které se snažíme praktikovat v rytmu našeho dechu, snažíme se v rámci praxe prohloubit svůj dech, zklidnit naši mysl, soustředit se pouze a jedině na naše tělo, vnímat jak reaguje a co nám naznačuje, např. kam až v pozici jít, jak ji prohloubit. V budoucnu zařadíme dechová cvičení a budeme se celkově snažit o propojení tělesných pozic, dechu a naší mysli. Doufám, že všem zájemkyním a zájemcům o jógu na Vrbici dělá naše pravidelné cvičení radost a přeji ještě mnoho sil, energie a vůle pokračovat!

------------------------------------------------------------------

Proč při našich cvičeních cvičíme pozici krávy a kočky a budeme v tom také nadále pokračovat?

Pozice krávy zahřívá páteř, ramena a kyčle. Aktivní protažení svalů na páteři a páteře samotné, aktivace svalů horních končetin a posilování z důvodu stabilizace a udržení pozice. Protažení krku a šíje. Prohnutí páteře a otevření hrudníku napomáhá aktivnímu a hlubokému nádechu.
POZOR na prohnutí beder, častá chyba.
Pozice kočky zahřívá páteř, ramena a kyčle. Aktivní protažení svalů na páteři a páteře samotné, aktivace svalů horních končetin a posilování z důvodu stabilizace a udržení pozice.
Protažení krku a šíje. Prohnutí páteře a stlačení hrudníku napomáhá aktivnímu a hlubokému výdechu.
Zatažení žeber do břicha.
 ------------------------------------------------------------------------     

Příprava na cvičení jógy v kulturním domě na Vrbici:

         

        

„Nežijeme, abychom cvičili jógu, cvičíme jógu, abychom žili - snáze, veseleji a s větším šarmem“. Leslie Kaminoff


Říjen 2021

Obrácené pozice, např. pluh nebo i zvednutí nohou nad tělo a udržení těchto pozic po dobu několika nádechů a výdechů (nejlépe několika minut) má mnoho pozitivních přínosů na náš organismus. Například posilují celé tělo, a podporují činnost vnitřních orgánů, uvolňují nervový systém, zlepšují ohebnost páteře, mohou napomáhat při bolestech hlavy, protože dochází k uvolnění šíje a krční páteře a lepšímu prokrvení hlavy. Proto tyto pozice neboli ásány budeme i nadále cvičit a rozvíjet při dalších lekcích.

                  

Září 2021

Něco málo impresí z dovolené v Rakousku a Itálii - pod Třemi Věžemi v Dolomitech na nádherné planině a při krásném počasí došlo i tak trochu na cvičení a krátkou meditaci. Sice ne v tom správném jogínském oblečení, v pohorách a kalhotech na vandry, ale i tak. Však jóga není vždy jen o podložce a legínech, že? Pro mne bylo důležité spojení se zemí a krajinou, neuvěřitelnými výhledy do krajiny a pohledy na Tři věže. Tohle místo jsem vždy chtěla vidět a zažít a počasí a vůbec celý den se vskutku velmi povedl.

    

     

 

                   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     

V józe velmi často zaslechnete nebo můžete číst o "Čakrách" - slovo "čakra" v sanskrtu znamená vír, kolo nebo otáčející se disk a to proto, že jsou považovány za centra naší životní energie  a síly "prány". Jsou uložené podél páteře od nejspodnější části pánve  u kořene páteře a až po místo na koruně naší hlavy. Celkem rozlišujeme sedm základních čaker.  Abychom mohli správně fungovat a náš život přijímat s radostí,  vést spokojený  a šťastný život, procházet životem s otevřeným vědomím a  maximem energie, je nutné čakry,  naše energetická místa posilovat  a rozvíjet. Dále se k čakrám vrátím v dalších z krátkých článků.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Srpen 2021

Hurá. 31.8. byla moje pata prohlášena za zhojenou! Teď ještě vydržet 2-3 týdny rekonvalescenci a rychle to rozhýbat a bude vyhráno. Celkem 8 týdnů zlomené a z toho 6,5 týdne ve fixaci. To je velmi dobrý výkon na zhojení nejsilnější kosti v těle. A to ani nevím zda pomohl můj léčivý mix z vyššího přísunu vápníku, kostivalové masti a zpívajících mís každý den a mořských lázní v Chorvatsku:-)))).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Při masáži Tibetskými mísami se tyto pokládají buď přímo na tělo nebo se s nimi pracuje v auře okolo těla. Pokud se pokládají přímo na tělo využíváme při tom resonančních schopností samotného těla - tělo se sestává ze 70 - 80 % z vody a tato umožňuje přenos vibrací do každé jeho části, do každého orgánu, doslovně do každé buňky našeho organismu. Každý člověk je však jiný, v každém z nás tak vibrace a tóny mís zní jinak. Na každého mají jiný vliv. Já je vnímám například velmi výrazně. Mísy proto mohou znít u každého člověka trochu jinak. Masér odezvu těla na vibrace a tóny mís vnímá a může případně postup masáže lehce změnit nebo přizpůsobit. Na začátku při první masáži se však běžně používá pouze základní postup.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tak jsem se rozhodla nakonec vzít do Chorvatska i základní sadu tibetských mís a pokračovat v aplikaci na zlomeninu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stále pokračuji v aplikaci tibetských mís na zlomenou patní kost. Podle posledního rentgenu vše vypadá velmi dobře, ale ještě kost potřebuje čas. Trochu jsem čekala víc, ale zlomenina je zlomenina a patní kost chce svůj čas, někdy až 12 týdnů. Zatím to u mne vypadá tak na osm :-))).

Vibrace mís aplikuji pouze v auře okolo chodidla a s ortézou nebo bez. Zda mísy skutečně pomáhají těžko říct, ještě doplňuji vápník a aplikuji kostival. Ale sobně věřím tomu, že pomáhají a to je důležité :-).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mnozí z vás cvičí při praxi jógy převážně ásány- tělesné jógové pozice podle Hathajógy avšak co vlastně znamená toto slovo. Ha znamená v sanskrtu slunce a Tha měsíc. Ha tak prezentuje mužský element a tha ženský. Hathajóga využívá především principy tělsených pozici - ásán, dechových technik a meditací pro prohloubení vnitřní jógové cesty. Jde o rovnováhu mezi mužským, silovým, energickým elementem a ženskou intuitivní a kreativní silou.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Masáže zpívajícími Tibetským mísami podporují svými účinky pocit zdraví a pohody. TIbetské mísy umožňují pozitivní přínos v celostním náhledu na organismus a posilují ve stejné míře tělo, ducha i duši. Pokud pracujeme s Tibetskými mísami vždy posilujeme zdraví a případně léčebné a hojící účinky.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Červenec 2021
Pránájáma - dechové techniky a řízení toku prány a apány v našem těle je důležitá součást jogy a vnitřní jógové cesty.
V sanskrtu znamená „prána“ energii božské matky, univerzální tvůrčí sílu a „ájáma/yama“ kontrolu a řízení (2, str 7).
S každým nádechem vdechujeme „pránu“ - životní energii a vydechujeme - „apánu“.
Dech je náš vnitřní guru, který nás učí vnímat naše pocity v přítomném okamžiku“(7 str 62).
Dech je náš nejlepší, nejbližší učitel nejhlubších principů jógy“ (6, str. 33).
Prána - je univerzální životní energie, která je obsažena ve všech formách života. Kontroluje a reguluje každou část těla všech organismů organických i anorganických. Prána je přítomna jako energie, která oživuje všechnu materii. Je obsažena ve vzduchu, který dýcháme, ale není to ani kyslík ani jiná součást vzduchu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ve své jógové praxi se chci zaměřit do budoucna (doufám, že již od podzimu 2021) na spojení nádherných zvuků a tónů Tibetských mís s cvičením ásán a pranájámy. Této jógové praxi se říká NADA-JÓGA nebo také KLANG-YOGA (z němčiny nebo SINGING-YOGA z angličtiny). Já ráda používám právě spojení Klang-yoga. Zvuky a tóny nás doprovázejí od prvního nádechu až po poslední. Vibrace a zvuky mís pomáhájí v rámci ásanové praxe dostat se hlouběji do svého nitra, lépe vnímat naše tělo a dech. Další detaily o této józe doplním v průběhu léta i na stránku Nada-Jóga/Klang-Yoga.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Několik vědeckých studií tvrdí, že zpívající Tibetské mísy mohou podpořit a pomoci a případně i zkrátit dobu hojení a léčby například u zranění. Tak to tedy zkouším na sobě - zlomená pata. Snad se mi podaří stáhnout hojení a rekonvalescenci z 12 týdnů na 10 nebo méně. Uvidím.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rytmus těla, melodie ducha, harmonie duše, vytvářejí symfonii života“ B.K.S. Iyengar

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mahatma Gandhi - se celý svůj život řídil jogínskou zásadou AHIMSA - nenásilí. Tím, že není možné porazit zlobu zlobou, výčitku opět výčitkou. Jak říkal "oko za oko a celý svět bude slepý". Změnit svět anebo i jen svoje nejbližší okolí můžeme pouze respektem, nenásilím a tolerancí.

Víte že: Masáže Tibetskými mísami umožňují díky svým účinkům proniknout hlouběji do našeho nitra a těla. Vcítit se do sebe a vnímat to, co nám naše tělo chce říci, soustředit se na sebe, naše nitro a mysl, zklidnit tok myšlenek.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Jóga nemá být náboženstvím ani dogmatem v žádné kultuře. I když vyrašila z půdy v Indii, má to být univerzální stezka, cesta otevřená všem bez ohledu na původ a prostředí, ze kterého člověk vzešel“ (citát z nově vydané knihy: Jóga světlo života od B.K.S. Iengar, nakl. Fontána, str. 19, od jógového gurua Iengara)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dnes si dovolím uvést krásné mudrosloví ze starého indického spisu MAHABHÁRÁTA z nově vydané knihy Základní texty východních náboženství: Hinduismus, strana 82, detaily viz list Doporučená literatura):

Čas je to, co trvá stále

bez ohledu na děj světa.

Čas je nekonečné bytí,

nepočal a nepřestane.

Čas je tvůrce, čas je zhouba,

čas je všeho času pánem.

Všichni spí, čas nespí nikdy;

všichni padnou, čas však běží dál....

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pokud je Tvoje tělo silné, zdravé a naplněno pránou (životní energií), pak budeš moci přirozenou cestou pomáhat ku zdraví a vitalitě lidem okolo Tebe a Tvým blízkým“ (Swami Vishnudevananda).

Praxí ásan a dechových technik pránájámy posilujeme tělo a postupně jej připravujeme na další, vyšší stupně jógové praxe a krůček po krůčku postupujeme na naší vnitřní jógové cestě.


Již proběhlo - jóga podzim 2021 - květen 2022 :

Jóga v Kobylí:

- 31.5.2022 v 18,30 h v sokolovně

- 24.5.2022 v 18,30 h v sokolovně 

- 17.5.2022 v 18,30 h v sokolovně

- 3.5.2022 v 18,30 h v sokolovně

- 26.4. 2022 v 18,30 h v sokolovně

- 19.4. 2022 v 18,30 h v sokolovně

- 12.4. 2022 v 18,30 h v sokolovně

- 5.4. 2022 v 18,30 h v sokolovně

- 29. 3. 2022 v 18,30 h v sokolovně

- 22. 3. 2022 v 18,30 h v sokolovně

- 15. 3. 2022 v 18,30 h v sokolovně 

- 8. 3. 2022 v 18,30 h v sokolovně

- 1. 3. 2022 v 18,30 h v sokolovně

- 15.2. 2022 v 19,00 h v sokolovně

- 8.2. 2022 v 19,00 h v sokolovně

- 1.2. 2022 v 19,00 h v sokolovně

- 25.1. 2022 v 19,00 h v sokolovně

- 18.1. 2022 v 19,00 h v sokolovně

- 4.1. 2022 v 19,00 h v sokolovně

- 28.12.2021 v 19,00 h v sokolovně

- 21.12.2021 v 19,00 H v sokolovně

- 14.12.2021 v 19,00 h v sokolovně

- 7.12.2021 v 19,00 h v sokolovně

Jóga na Vrbici

- 30.5.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 23.5.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 16.5.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 2.5.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 25.4.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 11.4.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 5.4.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 28.3.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 21.3.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 14.3.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 7.3.2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 28.2. 2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 14.2. 2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 7.2. 2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 31.1. 2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 24.1. 2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 17.1. 2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 5.1. 2022 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 27.12.2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 20.12. 2021 v 18,00 h v sále kutlurního domu

- 13.12.2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 6.12. 2021 v 18,00 h v  sále kulturního domu

- 29.11.2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 22.11.2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

-15.11. 2021 v 18,00 v sále kulturního domu

- 8.11..2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 1.11..2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 25.10.2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 18.10.2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 11.10.2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 4.10.2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 4.9. 2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 21.6.2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 14.6. 2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 7.6. 2021 v 18,00 h v sále kulturního domu

- 1.6. 2021 v 18,00 h v sále kulturního domu.