Kontaktujte nás: +420 724 125 601 | klang@romannayoga.eu
cz au

Jóga a Tibetské mísy

Yoga und Klangschalen

"Tón Tibetské zpívající mísy se dotýká našeho vnitřního já, rozeznívá naši duši, uvolňuje napětí,  posiluje naši imunitu a schopnost uzdravení, podporuje kreativní síly a energii."

(Quelle: Peter Hess-Klangmetoden, Verlag Peter Hess)


 

Mísy podle Institutu Peter Hess® Klangmassage

MÍSA PRO BEDERNÍ A PÁNEVNÍ OBLAST:

V případě bederní mísy se jedná o největší mísu, která se při masáži vibracemi pokládá přímo na tělo a vibrace mohou být vnímány přímo. Existují dvě velikosti - malá bederní a velká bederní mísa. Obě dvě mají podobnou frekvenci a podobné základní a alikvotní tóny. Bederní mísa se pokládá vždy na střed těla do oblasti solar plexu a níže na oblast kosti stydké popř. kosti křížové, tzn. do oblasti čtvrté a páté čakry (pro Ty, kteří se zajímají i o tento aspekt). Má proto největší vliv na oblast břicha a pánve (ovlivňuje i čakru šestou). Její tóny jsou hlubší a vibrace silnější než u dalších menších mís. Masáž může být v této oblasti proto hlubší a s dlouhým účinkem. Tyto mísy znějí velmi dlouho a je velmi příjemné se zaposlouchat do alikvotních tónů, které po lehkém úderu na okraj mísy vydávají. Pro bederní mísy se používají dvě velikosti paliček, přičemž po úderu větší mísa zní hlubšími tóny (pro oblast bederní a pánevní) a po úderu středně velké paličky pak tóny vyšší (oblast solar plexu). Bederní mísa se pohybuje ve frekvenci 100 - 1000 Hz. Malá bederní mísa má hmotnost okolo 1500 g, průměr 25-26 cm a velká pak okolo 2000 g, průměr 28-29 cm.

 

MÍSA PRO OBLAST SRDCE A HRUDNÍKU:

           

Také mísy pro oblast hrudníku, horní páteře a srdce jsou k dispozici ve dvou velikostech (podle metody Peter Hess® Klangmassage), malá a větší. Tyto mísy mají již vyšší základní a alikvotní tóny než mísy bederní a také frekvence je rozdílná. Používají se, jak již jejich název napovídá, v oblasti horní části hrudníku a srdce a dále pak v oblasti šíje, krku a hrtanu (pro Ty, které zajímá Ájurvéda a jóga, jde o oblast čtvrté a třetí čakry). Mohou se také použít pro masáž ramenních kloubů a kloubů všeobecně. Tóny a vibrace se při použití v horní části trupu a krku dostávají i do oblasti hlavy. Jejich tóny jsou často popisovány jako jasné a zřetelné. Krátké video vč. zvuku je možné nalézt na stránce video. Podle použité paličky má tato mísa frekvenci 200 - 1200 Hz, malá srdeční mísa má průměr cca 16 cm a hmotnost 600-650 g a velká má průměr 21-22 cm a hmotnost ca 1300 g.

 

UNIVERSÁLNÍ MÍSA nebo MÍSA pro KLOUBY: 

Jak již sám název této mísy napovídá je její použití pro masáže universální. Svým základním tónem a alikvotními tóny leží někde uprostřed mezi mísou bederní a srdeční. Její vibrace a tóny znějí déle než u mísy srdeční a kratší dobu než u mísy bederní. Je možné ji používat pro všechny části těla, pro které není určena jiná speciální mísa, jako např. dlaně, klouby, chodidla a pro daší speciální techniky masáží o kterých se zmiňuji na stránce masáže. Také zvuk a tóny této mísy je možné si poslechnout na stránce Video/Foto mísy. Pro univerzální mísu je možné používat různé druhy a velikosti paliček - po jejich úderu  se rozezní na různých frekvencích a mnoha tóny. Vyznačuje se dále intenzivními vibracemi a je proto, jak jsem již uvedla výše, velmi vhodná pro masáže chodidel a dlaní/rukou, popřípadě pro masáže kloubů. Občas je proto také nazývaná jako mísa pro klouby. Masáž univerzální mísou umožňuje velmi dobře uvolnění tzv. "blokád". Tato mísa  se pohybuje ve frekvencích 100 - 2800 Hz (z těchto údajů je zřejmé, že díky širokému frekvenčnímu spektru je univerzálně použitelná). Většinou mívá průměr 21-22 cm a hmotnost 900 - 1000 g.

 

ZENOVÁ MÍSA:

Dalším zajímavým typem mís je JAPONSKÁ mísa. Svým tvarem trochu připomíná čínské misky používané pro čajový rituál. Někdy je nazývaná jako „RIN-mísa“ a má mnoho tvarů a velikostí. Jedním poddruhem jsou klasické mísy známé pod názvem „ZENové“, které obsahují vysoký podíl cínu, čímž vytváří vysoké tóny s významým podílem alikvotních tónů, které jsou však na hranici slyšitelnosti. Opatrnost je u těchto mís ale na místě, protože jsou velmi křehké a snadno se mohou poškodit. Je to dáno právě vysokým podílem cínu při jejich zpracování. Zenové mísy mohou být tzv. laděné, což je ale poměrně náročný úkol a pak používané jako hudební nástroj pokud jich máme více s různým laděním. RIN mísy se v Japonsku používají standardně jako rituální nástroj a jsou poměrně drahé ve srovnání s ostatními druhy mís. Vyznačují se různou povrchovou úpravou od vysoce lesklých a hladkých až po neleštěné a s hrubším povrchem. Mohou být také zdobené, ostatně jako i ostatní mísy. Zenové mísy se v masážích používají díky svému vysokému tónu a vysokým kmitočtům na ukončení masáží a probuzení klienta z klidového uvolněného stavu. Dále pak jako podpora např. pro meditace čaker anebo pro masáž v oblasti hlavy. Její tón je velmi vysoký, pokud ji používáme v oblasti hlavy nebo blízkosti uší je nutný být obezřetný a nenechat ji znít příliš hlasitě. Já jsem například na její vysoký tón extrémně citlivá. Zenové mísy mají velmi vysoký a jasný tón. K dispozici jsou ve třech velikostech s průměrem 6,5 cm, 9 cm a 10 cm. Pro používání při masážích TM dle metody Peter Hess® Klangmassage plně dostačuje velikost 9 cm při výšce cca 4,5 cm.

 

MÍSA PRO OBLAST HLAVY:

Mísy pro oblast hlavy jsou tenkostěnné malá mísy, které jsou k dispozici ve verzi spíše ploché mísy více otevřené anebo misky s kolmými stěnami. Obě mísy mají vysoké tóny. Obě lze používat pro masáž obličejové a hlavové části a to jak pro masáže relaxační, tak i pro kosmetické učely. Jejich zvuky a vibrace mohou pomoci a podporují kosmetické zákroky v těchto částech těla.  Plochá miska má průměr cca 14 cm a hmotnost cca 250-300 g. Druhý typ mísy je o něco menší s průměrem cca 12 cm a hmotností 260 - 320 g.  

ČINELKY - ZENOVÉ a TIBETSKÉ:

Tradiční tibetské činelky jsou vždy zavěšené po dvou na koženém pásku. Vždy se vyznačují reliéfy symbolů na své horní straně - např. OM-znak, nebo Kundalíní hádek popř. symboly štěstí). Tyto mají symbolický význam a nijak neovlivňují tón a zvuk činelek. Podle představ Tibeťanů se síla symbolů přenáší i do působení zvuku a vibrací činelů. Činelky se tradičně používají pro léčitelské metody, ale také pro hudební meditace a při náboženských obřadech buddhismu a hinduismu. Standardně mají průměr cca. 6-9 cm. Tón je definován nejen velikostí, ale samozřejmě, stejně jako u mís, složením suroviny a materiálu. Činelky se vyznačují velmi vysokými tóny a jsou používané v oblasti hlavy, zad a páteře. Především pak v oblasti hlavy a blízko uší je nutný být velmi opatrný, vysoké tóny mohou být vnímány až nepříjemně či dokonce bolestivě pro citlivé osoby. Pro mne například je používání činelků u hlavy a v blízkosti uší velmi omezené, protože vysoké tóny vnímám velmi citlivě. Pro masáže podle metody Peter Hess se používají činelky v průměru od 8 cm, pokud možno s hladkým povrchem a s dlouhými a příjemnými tóny. Jejich použití v rámci masáže způsobuje energetizaci organismu a probuzení ze stavu uvolnění na závěr masáže.

Zenové činelky jsou speciálně vyvinuté Peterem Hessem a speciálně se požívají právě jen pro masáže podle jeho metody. Vyrábějí se v Nepálu z vysoce kvalitní bronzové slitiny, jsou vysoce leštěné s hladkými stěnami, zavěšené na koženém pásku. Zvuky a tóny jsou velmi podobné zenovým mísám a je možné je používat pro stejné účely. Tak jako zenové mísy, je jejich nasazení při masážích specialitou Peter Hess® Klangmassage masáží TM. Jejich používání je omezené stejně jako u tibetských činelů pro citlivé osoby a v blízkosti uší. Jejich tón je vysoký a velmi jasný. Používají se vesměs na konci masáže, ale i pro jiné metody, např. uprostřed procesu masáží TM.

TAM TAM GONG:

Tento druh gongu se nepoužívá přímo při základních masážích TM i přesto jej však zařazuji do tohoto seznamu, protože tvoří nedílnou součást rozšířených metod masáží a meditací. TAM TAM Gong znamená čínský chrámový gong. Je vyráběný z bronzové slitiny ručně tepáním kladivem. Jde o masivní gong, který je zavěšený na dřevěném rámu, aby mohl znít (viz obrázek na straně FOTO pod názvem TAm TAm gong). Pro rozšířené účely masáží dle metody Peter Hess se používají gongy s širokým spektrem tónů a zvuků. Tam Tam gongy jsou běžně k dispozici ve velikostech 80 - 110 cm. Jako optimální velikost se považuje gong o průměru 90 - 95 cm. Zvuk gongu je skutečně obdivuhodný a dal by se označit jako objemý, prostě vás obejme ze všech stran. Dosahuje vysokých tónů až po velmi nízké frekvence a má extrémě bohaté spektrum zvuků a tónů, frekvencí. Nikdy jeho tón nezevšední, je vždy pokaždé jiný a já ze své zkušenosti mohu říci, úžasný. Z mé zkušenosti mohu ještě dodat, že pokud sedím v meditační poloze a začnu vnímat a poslouchat zvuky a vibrace tohoto gongu, vždy je cítím jako mohutnou sílu, která obklopuje tělo a vstupuje do něj. Účinek je skutečně velmi silný.

FEN GONG:

Fen gong je možné označit jako zvláštní formu zpívající mísy. Čínský fen gong se vyznačuje hladkým a vysoce leštěným povrchem s poměrně plochým tvarem, viz dále foto na straně fotky- tibetské mísy. Kvůli svému vysoce leštěnému povrchu se mu také někdy a někde říká sluneční gong. Fen gong se nejčastěji vyrábí ze slitiny 10-20 % címu a 80-82 % mědi. Tak jako u zpívajících mís je materiálové složení slitiny zásadní pro finální tón a vibrace.  Způsob výroby a materiálové složení umožňují šíření jeho tónů a vibrací do širokého okolí a při silnějším úderu gong silně vibruje. Díky tomu dochází v okolí gongu k pohybu vzduchu, proto se mu také mnohdy říká větrný gong. Pohyb a vibrace vzduchu je možné cítit dlaní, pokud ji nastavíme několik cm směrem ke gongu. Velmi pěkně lze jsou vibrace a pohyb vzduchu v případě rozeznělého gongu sledovat, pokud  poblíž podržíme balónek naplněný vzduchem. Fen gong má zadní a přední stranu a může být paličkou rozezníván na obou dvou. Nejčastěji se při masážích používá úder paličky ze zadu na zadní stranu - v tomto řípadě se vibrace šíří široce dopředu a do stran. Fen gong se při masážích používá nejčastěji na začátku a nebo konci, ale jsou i další, avšak méně často používané metody. Existuje v různých velikostech, pro masáže se nejčastěji používají velikosti od 45 cm do 55 cm. Gong nemusí být každým vnímán příjemně, je tedy nutné se většinou před masáží ujistit, že jej klient bude chtít.


Další druhy a typy mís:

Existuje celá řada různých druhů a velikostí, kdy každý typ mísy se používá pro jiné účely. Tedy správně by se měly používat selektivně, ale co je to správně, to je třeba znát a vědět. Mísy, které používám já se označují jako tibetské ač s Tibetem nemají mnoho společného, ale to jsem již psala. Zajímavé na nich je, že jsou všechny zpracovány ručně a nejsou lité, ale tepané ručně, to je velký rozdíl vůči mnohým dalším různým druhům. Tyto mísy se dnes považují za klasické a standardní pro potřeby masáží zvukem a vibracemi. Proto znějí jak znějí tj. dlouho a vždy na určité frekvenci, ale k tomu se dostanu později. Jejich velikost může být od několika málo dekagramů až po čtyři kilogramy, mohou mít stěnu tenkou nebo i silnější a na tibetských mísách je možné i po jejich vyleštění rozpoznat stopy kladiv, které je tepaly. Ale k těmto mísám se budu ještě vracet, podívejme se na další druhy a typy.

 Jedním z nich je znějící mísa ASSAM - která pochází z východního Nepálu a jedná se spíše o lehčí a menší mísu s hmotností mezi 200-400 g. Někdy bývá nazvaná jako „Manipuri mísa“. Je relativně nízká a spíše plochá a připomíná hluboký talíř.Ve většině případů je litá a ne ručně tepaná, na konci výrobního cyklu je však vždy ruční práce při leštění a konečné povrchové úpravě. Má spíše vyšší tóny a je možné ji používat při masáži zvukem a vibracemi pro aktivaci horních čaker.

Dalším typem mís je PURI mísa - tato mísa se vyrábí jižně od Kalkaty v Indii v oblasti Puri. Jde již o mísu větší a hmotnější cca 600 - 1200 g a vyznačuje se takřka kolmým okrajem, ve srovnání šířky a výšky je spíše vyšší a připomíná tak více misku než talíř jako u assam mísy. Vyznačuje se vyššími tóny a má vytváří málo alikvotních horních tónů. Většinou se jedná o odlitek, který se v další povrhcové úpravě vysoce vyleští. Z důvodu svého tvaru a málého počtu alikvotních tónů není vhodná pro masáže vibraceni.

 Další v řadě mís je mísa BENGÁLSKÁ - jak již lze vydedukovat z jejího názvu pochází z oblasti severně od Kalkaty, z Bengálska. Její hmotnost je od 1 až do 3 kilogramů. Nově se však začaly vyrábět i menší mísy o hmotnosti několik set gramů. Poznáte ji většinou podle nevyleštěné vnější strany a hluboké drážky při horním okraji. Zajímavé u této mísy je, že vytváří přechod mezi klasickou znějící mísou a gongem. Je možné ji používat jak pro vibrační masáže, tak i pro meditační a koncentrační cvičení.

GULPA mísy pocházejí z Nepálu. Gulpa je označení mís používaných žebravými mnichy pro dary. V posledních letech se i tyto mísy používají jako zpívající vibrační mísy. Typický je pro ně vyboulený tvar a jsou velmi oblíbené v turistických místech Nepálu a Indie. Opět mají různé úpravy povrchu od vysoce leštěných až po neleštěné s načernalým povrchem. Mohou být také tepané s různými symboly. Jejich zvuk připomíná mezistupeň mezi klasickou zpívající mísou a zvonkem, vždy je však konečný tón závislý, tak jako i u jiných mís, na složení kovu, ze kterého jsou ulité nebo vykované. Gulpa mísa je standardně litá. Většinou je jejich zvuk a vibrace velmi krátká, což je právě signál k tomu, že jejich kvalita není příliš vysoká.  

Dalšími zástupci v řadě mís jsou CHRÁMOVÉ ZVONY a ZVONKY, kterých jsou velká množství a liší se nejen ve velikosti, ale i v materiálu, tónu a použití. Původně pocházejí z Japonska a Číny, ale dnes se vyrábí a používají i v Thajsku a dalších zemích Asie. Jejich průměr může být od 10 cm až do 1 m.

Krátce zmínit bych také měla SKLENĚNÉ mísy, které jsou však velmi křehké a mají většinou velmi dlouhý a intenzivní zvuk. Vyznačují se vysokým podílem alikvotních tónů a jsou zajímavé především pro meditace a koncentrační sezení. Tím, že jejich tón je však velmi intenzivní, nejsou zcela vhodné pro vibrační a zvukovou masáž jako u klasických Tibetských mís.  

V neposlední řadě chci zmínit ještě dva další typy - mísy PLANETÁRNÍ - tedy členěné a věnované jednotlivým planetám. Švýcarský matematik a muzikolog Hans Cousto se ve své práci věnoval číselné planetární teorii, tzn. principu, že každé planetě je možné přiřadit číslo a platí pro ni matematický řád a harmonie (tato teorie je známá již z dob antiky). Hans Cousto v osmdesátých letech minulého století vyvinul tzv. „kosmickou oktávu“. Díky vzorci oktávy vypočítal frekvenci rotace planet našeho slunečního systému a jejich specifickou frekvenci v oblasti slyšitelného zvuku, jedná se tedy o specifický tón každé planety. Díky tomu bylo možné přiřadit jednotlivým planetám nejen frekvence, ale také barvy. A tento princip vychází ze skutečnosti, že tóny a barvy mohou vyvolávat určité vlivy na člověka. Podle tohoto principu jsou pak vyráběné i zpívající mísy, které je možné přiřadit jednotlivým planetám vč. Měsíce - Země, Venuše a Jupiter.

Zdroj: Peter Hess:Klangschalen, mein praktischer Begleiter, Verlag Peter Hess