Kontaktujte nás: +420 724 125 601 | klang@romannayoga.eu
cz au

Jóga a Tibetské mísy

Yoga und Klangschalen

        

                                         

Podle východního filosoficko-náboženského pohledu je svět - NADA BRAHMA - zvuk a tón a vznikl z kosmického tónu, stejně jako všechny organismy včetně člověka. Již první zvuky, které vnímá embryo v těle matky jsou zásadní a důležité pro další vývoj každého jedince. Zvuky a tóny nás doprovázejí celý život, mohou nás silně ovlivňovat jak pozitivně tak negativně. Mohou v nás vyvolávat silné emoce, ovlivnit naše sebevědomí, vnímání sebe sama, důvěru a sebedůvěru a to, co a jak konáme a činíme. Cítíme se dobře a jsme dobře naladěni, pokud posloucháme tóny a zvuky nám příjemné a krásné a naopak. Každý z nás ví, že poslech příjemné hudby pomůže k relaxaci a uvolnění (pro každého je to však většinou něco jiného, možná proto svět hudby, tónů a zvuků tolik fascinuje a doprovází člověka již po tísíciletí). A cítíme-li se šťastně, dobře a pozitivně naladěni, můžeme lépe odolávat nástrahám každého dne, stresům jak profesním, tak osobním, lépe zvládat případné zdravotní problémy a vyrovnávat se s náročnými životními situacemi. Pokud je tomu však naopak, tj. žijeme v disharmonii se svým okolím či dokonce tělem, mohou následovat nemoci, stres, vyhoření a další negativní dopady dlouhodobé zátěže. Tibetské mísy a masáže Tibetskými mísami, spojení zvuků, tónů a vibrací, mohou pomoci k návratu k harmonii, posílení našeho sebevědomí, důvěry v nás, ke zvládání úzkostných stavů, uvolnění, relaxaci, lepšímu vnímání našeho těla, našemu zvnitřnění. Masáže Tibetskými mísami posilují v nás to zdravé, naše zdraví a pohodu.

Tibetské mísy je možné používat:

- Bolesti zad, šíje, beder, kloubů

- Potíže s prokrvením částí těla,

- Při stresu, burn-out syndromech, strachu,

- Při napětí, úzkosti a strachu,

- Psychosomatické potíže,

- Menstruační potíže a bolesti,

- Žaludeční problémy (neorganického púvodu)

- Při lekcích jógy,

- Bolesti šíje a hlavy

- Pro podporu hojení zranění kloubů, kostí, svalů a svalových úponů

 

Tibetské nebo-li himalájské mísy - ty názvy jsou bohužel trochu nedokonalé, protože tyto mísy pocházejí nejen z oblasti Himalájí, ale také mimo jiné i z Indie nebo Číny. Nicméně jejich původ je třeba hledat především v oblasti Nepálu a Bhútánu. Dnes se však používají v celé Jihovýchodní Asii, včetně Číny a Indie. Původní (a i dnes) způsob používání byl k přípravě jídel a jako nádobí v kuchyni. Později začaly být využívané pro účely meditací, k terapeutickým a relaxačním praktikám. Existuje mnoho druhů mís pro různé účely (v angličtině tibetan singing bowls, v němčině Klangschalen). Jedná se o speciální druh mís pro terapeutické, relaxační, meditační a uvolňovací účely, pro zvýšení osobní pohody a zklidnění. Vyrobené jsou ze slitiny 12 kovů,  k dispozici jsou v různých velikostech a tvarech, mohou se lišit jak skladbou surovin, tak i postupem při výrobě.

Mísy o které se zajímám já, jsou v češtině označované jako tibetské zpívající mísy. Tyto mají vysoký podíl cínu a meďi. Složení slitiny a postup výroby mís umožňuje jejich výrazné vibrační schopnosti, které je možné využít právě v terapeutické a relaxační prax

         

Základní informace k Tibetským mísám:   Zcela na začátku se chci zmínit o mísách a detailech pro mou praxi nejdůležitějších: mísy členěné podle použití pro různé části těla (další detaily k teorii zvuku a tónů viz dále). Toto členění se využívá právě pro masáže zpívajícími Tibetskými mísami podle metody Peter Hess® Klangmassage. Z dlouholetých výzkumů (více jak 25 let) Institutu Peter Hess® a jejího zakladatele Petera Hesse vyplývá, že každá část těla nejlépe odpovídá určitému frekvenčnímu spektru. Z tohoto důvodu rozpracoval Peter Hess metodiku výroby speciálních Tibetských mís pro vybrané části těla - mísa pro bederní a pánevní oblast, pro oblast srdce a hrudníku, mísa pro klouby, universální mísa a mísy pro hlavu a obličej (jednotlivé mísy jsou popsány blíže na další straně, viz strana popis mís). Všechny tyto mísy jsou k dispozici většinou ve dvou velikostech, samozřejmě že nejen složení materiálu, výroba mísy, ale i její velikost ovlivňují konečný tón a vyšší harmonické alikvotní tóny, které jsou pro samotnou masáž podstatné. Při výrobě jsou dodržovány standardy a optimalizované postupy, které zaručují podobný tón vždy pro určitou mísu, nicméně stále platí, že se jedná o ruční komplikovanou výrobu a tak je každá mísa unikátní. Na straně věnované videu můžete naleznout video a audio ke každé míse.

Mísy o které se zajímám, jsou speciálně vyvinuté a to proto, aby dlouho zněly a vibrovaly. Protože u těchto mís nejde jen o zvuk, i když také, nicméně především o vibrace. Vibrace každé mísy nejsou ovlivněny pouze složením slitiny, ale také jejich velikostí a tvarem. Proto není možné každou mísu z Indie nebo Nepálu označit jako „zpívající“, některé sice znějí, ale jen krátce a nejsou proto pro tzv. masáže vibracemi tibetských mís vhodné. Tibetské mísy lze používat, např. k hudební meditaci, pro vytvoření pohody a relaxace. Jsou dnes oblíbené různými léčiteli a terapeuty, ne vždy však ve formě vibrací. Nejvíce jsou používané pro zvukoterapii a jejich popularita roste. K tomuto tématu existuje celá řada studií a mimo jiné i modulační studie na téma vibrace.

Další detaily viz text níže a na dalších stranách.

Mísy je možné držet v ruce nebo položit na podložku, pro větší účinek vibrací však vždy musí ležet volně v ruce nebo přímo na těle, na podložce nebo polštářku, aby mohly volně vibrovat. Jemným úderem dřevěné paličky v horní části mísy se pak mísa rozvibruje a rozezní. Specialitou těchto mís jsou tzv. alikvotní tony, v němčině pak označované jako vyšší (harmonické) alikvotní tóny (Obertöne), které jsou vždy celočíselným násobkem základního tónu. A o základní vibrace v určitém kmitočtu vč. právě dodatečných alikvotních tónů ve skutečnosti při jejich používání jako nástroje pro masáže a zklidňující terapii jde. V průběhu masáže jde tedy nejen o zvukový dojem (po úderu paličkou na mísu), ale především o vliv vibrací na tělo a organismus (mísa je položená přímo na tělo a vibrace se mohou šířit celým tělem).

Jak se tóny, zvuky a vibrace šíří tělem?

Představte si rybník s klidnou hladinou a vy do něj vhodíte oblázek - po dopadu oblázku na hladinu se šíří kruhy dále po hladině a vodním sloupcem - podobně se šíří i vibrace naším tělěm. Jak jsem již psala na jiném místě těchto stránek, naše tělo sestává ze 70-80 % z vody, voda je všech našich orgánech a částech těla a proto se vibrace šíří dál, stejně jako kruhy na hladině rybníka. Vibrace prostupují všechny části těla a umožnují tak uvolnění blokád a celkové uvolnění. Také masáž Tibetskými mísami podle metody Petera Hesse přináší v první linii uvolnění a úlevu při blokádách.

Jak vypadá situace v mozku při masáži mísami?

Lze konstatovat, že mozek, dle situace a činnosti, kterou právě vykonáváme, funguje při frekvencích mezi 0,5 až 32 Hz. Můžeme rozlišit čtyři stavy vědomí podle frekvence:

- Beta-rytmus - 14 - 28 Hz - jsme probuzeni, soustředíme se na činnost, kterou právě provádíme, jsme pozorní, přemýšlíme,

- Alfa-rytmus - 7 - 14 Hz - stav denního snění, krátce před usnutím, jsme lehce uvolnění

- Theta-rytmus - 3,5 - 7 Hz - stav zvýšené kreativity, meditace, hluboké uvolnění, spánek

- Delta-rytmus - 0,4 - 3 Hz - hluboký spánek, mdloba, hluboká meditace, stav tranzu, hypnóza

V rámci masáže TM je nastolen nejčastěji stav lehkého a hlubokého uvolnění, který nejčastěji odpovídá Alfa-rytmu tj. 7-14 Hz nebo Theta-rytmu 3,5-7 Hz. Jedná se o podobné stavy, kterých je možné dosáhnout i intenzivním autogenním trénikem, jógou nebo meditacemi.

Jak je možné vnímat vibrace a masáž TM:

Vnímání jemně hmotných aspektů masáží TM na tělo je nezbytnou součástí tohoto druhu masáže. Jde o zvýšení citlivosti a vnímavosti toho, co se v těle odehrává. Mnozí z nás nevnímají impulsy "zprávy" našeho těla vůbec nebo jen velmi málo a jsou poměrně necitliví k tomu co se nám tělo snaží naznačit a říci. Ono ani není divu neboť společnost, kde a jak žijeme povětšinou není příliš k těmto pocitů nakloněna a stres a denní starosti nás od našeho těla a jeho "zpráv" hodně odvádějí. Ale s tím se dá pracovat a masáže TM mohou úspěšně pomoci. Pro práci na jemněhmotné úrovni těla je dobré si uvědomit, že naše tělo je obklopeno elektromagnetickým polem, kterému můžeme říkat naše tělesná aura (ponechám nyní stranou náhledy jogínské a ájurvédské, popřípadě tradiční čínské medicímy). Jsou lidé, kteří jsou schopni auru vidět a mnozí jsou schopni ji vnímat i cítit. Ostatně pokud se budete trochu více soustředit, jste schopni ji cítit i vy - zkuste si sednout v klidu např. na židli, zavřít oči, zvednout ruce k hrudi a přibližovat dlaně k sobě, zhruba na vzdálenosti několika málo centimetrů dlaní od sebe ucítíte velmi jemný tlak a to je právě vaše aura. Nebo si můžete sednout a zkusit se zavřenými očima přiblížit vaši dlaň lehce ke stehnu a na vzdálenost několika cm pak také svou auru ucítíte (jsou různá cvičení, další např. přes špičky prstů na ruce, atd). U aury jde tedy o energetické pole (přesněji elektromagnetické) okolo organismu a právě toto energetické pole je možné ovlivňovat prací se zpívajícími mísami. Energetická pole vznikají při všech bio-chemických reakcích  živých organismů a proto také samozřejmě i u lidí. Bioelektricita a biorezonance se v poslední době začínají dostávat do popředí výzkumu a vědy.

V rámci masáží TM pracujeme se dvěma typy aury:

- Zdravotní aura (v němčině Gesundheitsaura) - tu definujeme jako oblast okolo těla do vzdálenosti cca 20 cm v okolí celého těla

- AURA - tu definujeme jako oblast cca do 1 m těla, jde tedy o auru v širším pojetí

Při masáži TM pak pracujeme jak na úrovní tělu bližší, tj. zdravotní aury, tak na úrovni aury ve vzdálenějším okolí těla. S TM je možné pracovat jak přímo na těle, tak i právě v blízkosti těla bez přímého kontaktu. Kdo z vás někdy absolvoval již meditaci pomocí gongů nebo zpívajících mís mi dá jistě za pravdu, že i vibrace z těchto "nástrojů" na dálku mají výrazný vliv na naše tělo a organismus a mohou vést k velmi zajímavým zkušenostem, včetně uvolnění a relaxace.

Souhrn vlivu masáže zpívajícími TM na organismus:

  • Rychlé dosažení uvolnění a odpočinku
  • Jemná a příjemná masáž vnitřních orgánů a částí těla umožňuje harmonizaci celého organismu od jednotlivých buněk až po celé tělo,
  • Uvolnění napětí v jednotlivých orgánech nebo částech těla, např. kloubech nebo zádech
  • Podpora vnímání našeho těla,
  • Posílení tělesných vitálních sil a energie,
  • Podpora pozitivního myšlení při práci se stresem a vyhořením,
  • Posílení sebevědomí,
  • Posílení pozitivního přístup k životu a celkového pozitivního pocitu ze života.

Jak poznáme, že jsme se při masáži uvolnili a odpočali si?

- pociťujeme se mentálně posilněni a svěží,
- jsme schopni sledovat, pozorovat a cítit naše tělo, naše mysl je zaměřená do našeho nitra,
- jsme více pozorní a citliví vůči podnětům a impulzům zvnějšku,
- máme zvýšený pocit klidu a rovnováhy, nenecháme se něčím rychle vyvést z míry a klidu. 

 

Trochu teorie neuškodí: Vlastnosti zvuku neboli tónu, fyzikální vlastnosti

Při práci s mísami pracujeme s frekvencí neboli výškou  zvuku/tónu (kmitočtem, jednotka Hertz Hz), který můžeme rozdělit na:
Infrazvuk: méně jak 16 Hz

Slyšitelný zvuk: 16 Hz - 25.000 Hz (lidské vnímání mezi 16 Hz až 20 kHz)

Ultrazvuk: více jak 25.000 Hz do 1GHz

Hyperzvuk: více jak 1GHz

Čím vyšší tón zvuku, tím vyšší frekvence. Lidský hlas se pohybuje v rozmezí 2 až 4 kHz a kmitočet zpívajících Tibetských mís v rozmezí 100 Hz až 2800 Hz.

Základní frekvencí podle hudební akustiky je 440 Hz a v technické praxi se udává jako základní frekvence 1000 Hz.

Další podstanou fyzikální veličinou pro práci s Tibetskými mísami (a nejen) je hlasitost zvuku/hladina intenzity zvuku (jednotka decibel dB):

Oblast pro běžné  lidské vnímání se pohybuje mezi 20- 125 dB. Od 150 dB již může dojít k poškození sluchu a pod 20 dB již většina lidí zvuk nebo tón není schopna rozpoznat a slyšet. Hlasitý rozhovor je většinou mezi 70-80 dB. Zpívající mísy, dle úderu, se mohou pohybovat mezi 50 - 100 dB. Vždy však záleží na úderu paličkou, typu mísy, složení materiálu. Protože mohou znít poměrně hlasitě, je nutné je v rámci masáží rozeznít jemně a opatrně. Především v oblasti horního hrudníku, srdce a v blízkosti uší.

Další fyzikální veličinou zvuku/tónu je barva zvuku:

Každý tón a zvuk se vyznačuje jinou barevností a barva zvuku je důležitá pro práci s nástroji, které mají vyšší (harmonické) alikvotní tóny, jako např. zpívající mísy a gongy.

Zvuky se i při stejné výšce tónu mohou lišit odlišným zabarvením. Barva zvuku je určena jeho spektrem - frekvencemi vyšších harmonických tónů ve složeném tónu a jejich amplitudami a fázemi. Sluchem podle barvy zvuku rozeznáváme hudební nástroje a hlasy lidí (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Zvuk#Barva_zvuku).

Je možné zvuk a tón vnímat jako vibraci?

Ano, určitě ano a to ve frekvencích mezi 4-500 Hz, zcela dobře pak mezi 150-300 Hz - zajímavé je, že právě v těchto kmitočtech má většina zpívajích mís nejnižší tóny (frekvence). Já osobně vnímám nižší tóny tj. nižší kmitočty více pozitivně a čím nižší, tím více je vnímám a jsou mi příjemnější, ale to je skutečně zcela individuální pocit a vnímání. Zvuky a tóny zpívajících mís aktivují jako vibro-taktilní podnět somatosensoriku (pro účely masáže tib. mísami - podnět na tělo nebo jeho části pomocí vibrací a zvuku) našeho těla.

O zvuku velmi pěkně píše Daniel Chamowitz v knize "Co rostlina ví": Zvuk je kontinuum tlakových vln, které se šíří vzduchem, vodou, a dokonce i pevnými objekty jako jsou např. dveře nebo země (pozn. RP - a také samozřejmě tělem). Tlakové vlny vznikají úderem do něčeho (například paličkou na buben nebo mísu-pozn RP) nebo opakovanými vibracemi (např. drknáním na struny), které rytmicky stlačují vzduch. Tyto tlakové vlny vnímáme ve vnitřním uchu specifickým typem mechanorecepce - díky vláskovým buňkám citlivým na dotyk (str.85).

Somatosensoriku těla je možné rozdělit na:

- Exterocepci - podněty na úrovni kůže a v kůži (somatosensitivní), příjem informací z kůže a jejího povrchu do CNS (centrální nervový systém)

- Interocepci - podněty na úrovni orgánů těla, které se dělí na další dva: propriocepce (příjem impulsů a podnětů ze svalů, šlach a kloubů a viscerocepce - příjem podnětů a impulsů z vnitřních orgánů.

O propriocepci velmi pěkně píše autor Daniel Chamowitz v knize Co rostlina ví (detaily viz seznam literatury na samostatné stránce): ...."propriocepce je šestým smyslem mimosmyslového vnímání. Díky propriocepci víme, kde máme jednotlivé části svého  těla vzhledem k ostatním částem, aniž bychom se na ně museli dívat. ...propriocepce nám poskytuje informaci založenou výhradně na vnitřním stavu těla. Umožňuje nám koordinovaně pohybovat nohama tak, abychom mohli chodit, natáhnout ruku atd."

Zapomenout nemůžeme ani speciální sensorické vnímání našimi smysly - zrakem, sluchem, čichem a chutí - ne všechny se samozřejmě zapojují při masážích Tibetskými mísami.

Vibrace a tóny zpívajících mís při praktikování masáže vnímáme jak kůží, tak sluchově, tak i vnitřními orgány těla, včetně svalů a kloubů. Každá část těla reaguje na tóny a vibrace trochu jinak a tomu je přizpůsobena masáž, jednotlivé mísy a jejich frekvence a tóny.

 

Uvolnění - posílení zdraví - životní radost

Většina lékařů hovoří o léčbě, o tom jak se zbavit symptomů nemocí.  V definici nemoci jsou si asi všichni zajedno, ale jak je to s definicí zdraví? Co to znamená být zdravý, cítit se skvěle a výborně a s třeba i dobře nebo dokonce šťastně. V definici těchto stavů a slov se asi mnozí z nás budou lišit, všichni ale víme že být zdravý je základ. Bez zdraví nejsme schopni žít plným a kvalitním životem. Světová zdravotnická organizace již v roce 1946 definovala zdraví jako: "...stav celkového tělesného, duševního a sociálního pocitu spokojenosti a blaha, nestačí být pouze bez nemocí nebo postiženi".

Masáže zpívajícími Tibetským mísami podporují svými účinky právě pocit zdraví a pohody. TIbetské mísy umožňují pozitivní přínos v celostním náhledu na organismus a posilují ve stejné míře tělo, ducha i duši. Pokud pracujeme s Tibetskými mísami vždy posilujeme zdraví a případně léčebné a hojící účinky.

Centrální silou těchto masáží je "REZONANCE"- v Hinduismu je známý pojem a systém NADA BRAHMA což může být přeloženo jako - vše je vibrace, vše resonuje, vše je zvuk a tón. Podle tohoto principu i člověk vibruje a resonuje sám i se svým okolím. Lidské tělo se sestává ze 70 - 80 % vody a voda jak známo velmi skvěle přenáší nejen zvuky, tóny a vibrace. Krásně je to vidět v případě, že položíme mísu do vody a jemným úderem paličkou ji rozezníme. Účinky vibrací jsou pak nádherně viditelné a takto se pak dále šíří i naším tělem v případě masáže. Vibrace jsou vidět na videu na stránce Video/Foto. O rezonancích existuje mnoho pojednání, především z pohledu fyziky. My ale chceme definovat rezonance z pohledu masáží zpívajícími mísami jako: ....fyzikálně-akustické kmitání a vibrování tělesa, těla nebo jeho části". Rezonance se používá např. při muzikoterapii, která rozlišuje mezi fyzikální a psychologickou rezonancí.

Základem praxe a práce se zpívajícími mísami (podle metody Institutu Peter Hess®) je celostní pochopení člověka, jeho zdraví a nemoci z pohledu vibrací, tónů a zvuků.

Při mém studiu mnoha knih o józe a Tibetským mísách, jsem v knize Jiřího Mazánka Rozpravy o józe,  našla moc pěknou větu, která se sice vztahuje k Pataňdžaliho Jógasútrám, ale velmi dobře se hodí i do pojednání o Tibetských mísách. Tak, jak jsem již psala na jiných stránkách se podle mne účinky zpívajících mís a jógové cesty velmi dobře doplňují:

....To nejzákladnější je začít od  uvědomování si svého těla. Je třeba se naučit vnímat své pohyby a to se nejlépe provádí při pomalém cvičení ásán, prožívání pohybu a setrvání v nich. To posiluje naše vědomí v tom, že je schopno pozorovat také naše myšlenkové procesy."

Masáže Tibetskými mísami umožňují díky svým účinkům proniknout hlouběji do našeho nitra a těla. Vcítit se do sebe a vnímat to, co nám naše tělo chce říci, soustředit se na sebe, naše nitro a mysl, zklidnit tok myšlenek.